مطالعات روان شناسی بالینی (JCPS) - مقالات آماده انتشار