نویسنده = Aazami، Yousef
تعداد مقالات: 3
1. Comparing Stress Management Strategies and Impulsivity in Opioids, Moderators, and Stimulant Abusers

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 43-58

10.22054/jcps.2017.8153

Ahmad Borjali؛ Raheleh Siah Kamari؛ Mohammad Jalalvand؛ Soheila Shaii Arani؛ Yousef Aazami


2. اثربخشی درمان طرحواره‌درمانی هیجانی بر نشانه‌های بالینی و طرحواره هیجانی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 149-163

10.22054/jcps.2017.7396

نجمه عابدی شرق؛ مسعود آهوان؛ یونس دوستیان؛ یوسف اعظمی؛ سپیده حسینی