نویسنده = شریفی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی گروهی بر درمان اختلال افسردگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 35-61

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم شریفی