نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی گروهی بر درمان اختلال افسردگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 35-61

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم شریفی


2. فرا تحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی و دارو درمانی بر میزان نشانه‌های اختلال وسواسی- اجباری: (ایران 1389- 1379)

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 59-83

احمد عابدی؛ محبوبه کیانی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه