نویسنده = فروتن بقا، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سبک‌‎های اسنادی دانشجویان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 19-33

ابوالقاسم یعقوبی؛ پریسا فروتن بقا؛ حسین محققی