نویسنده = محققی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی والدین کودکان اوتیسم

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 133-147

10.22054/jcps.2017.7395

آرش بهرامی؛ حسین محققی؛ ابوالقاسم یعقوبی


3. بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سبک‌‎های اسنادی دانشجویان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 19-33

ابوالقاسم یعقوبی؛ پریسا فروتن بقا؛ حسین محققی