نویسنده = براتی سده، فرید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 35-48

ناهید راستگو؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی سده