نویسنده = بابائی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 97-119

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان