نویسنده = اسکندری، حسین
تعداد مقالات: 4
1. خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 202-225

10.22054/jcps.2016.2390

معصومه امینی خو؛ حسین اسکندری؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ شهلا پزشک


3. تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشۀ جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 1-28

فاطمه تقی یاره؛ حسین اسکندری؛ غلامرضا اعوانی؛ علی دلاور؛ فرامرز سهرابی