نویسنده = شمس، جمال
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علایم افسردگی: مطالعۀ تک آزمودنی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 81-104

ریحانه درگاهیان؛ شهرام محمّدخانی؛ جعفر حسنی؛ جمال شمس