نویسنده = برجعلی، احمد
تعداد مقالات: 4
1. خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 202-225

10.22054/jcps.2016.2390

معصومه امینی خو؛ حسین اسکندری؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ شهلا پزشک


2. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 119-138

نگار کریمیان؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی


4. اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-17

بیتا آجیل‏چی؛ احمد برجعلی؛ مسعود جان بزرگی