نویسنده = فلسفی نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 202-225

10.22054/jcps.2016.2390

معصومه امینی خو؛ حسین اسکندری؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ شهلا پزشک