نویسنده = ادریسی، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 203-226

فروغ ادریسی؛ مصطفی خانزاده؛ عبدالمجید بحرینیان