نویسنده = شرمین، روبن زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 187-202

روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین