نویسنده = صفاری نیا، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (NPI-40)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 71-92

مجید صفاری نیا؛ فرهاد شقاقی؛ بهرام ملکی