نویسنده = حاتمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی اجتماع درمان – مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 46-66

10.22054/jcps.2011.5795

محمد حاتمی؛ هادی هاشمی زرینی؛ وحید صادقی فیروزآبادی