نویسنده = کاظمی، فرنگیس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روش درمان تن‌آرامی گروهی بر کاهش اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 135-152

10.22054/jcps.2016.6532

زینب تشکری؛ فرنگیس کاظمی؛ ژانت هاشمی آذر