نویسنده = بهرامی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی والدین کودکان اوتیسم

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 133-147

10.22054/jcps.2017.7395

آرش بهرامی؛ حسین محققی؛ ابوالقاسم یعقوبی