نویسنده = سودمند، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ‌های شخصیتیA و B

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 55-78

نوشین سودمند؛ فرامرز سهرابی؛ حامد برماس