نویسنده = کلانتر کوشه، سید محمد کلانتر کوشه
تعداد مقالات: 1
1. هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 81-98

مهدیه ترصفی؛ سید محمد کلانتر کوشه کلانتر کوشه؛ دیوید لستر