نویسنده = محمدزادگان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلابه نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 139-153

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ رضا سپهوند