نویسنده = باقریان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 149-177

10.22054/jcps.2016.4563

سمیه احمدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ عبدالرسول کشفی