نویسنده = بگیان کوله مرز، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی و کارآمدی روان‌درمانگری شناختی- تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 120-145

10.22054/jcps.2016.2387

علی فرهادی؛ مسلم عباسی؛ محمد جواد بگیان کوله‌مرز؛ علیرضا عظیم پور