نویسنده = محمودپور، عبدالباسط
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 189-206

10.22054/jcps.2018.8614

عبدالباسط محمودپور؛ ابوالفضل برزگر دهج؛ حسین سلیمی بجستانی؛ ناصر یوسفی


2. تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 173-190

10.22054/jcps.2017.7137

مریم ولد خانی؛ عبدالباسط محمود پور؛ کیومرث فرح‌بخش؛ حسین سلیمی بجستانی