نویسنده = گلزاری، محمود
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 119-138

نگار کریمیان؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی


2. تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 134-151

زینب لشنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمود گلزاری