نویسنده = رجبی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 55-71

زهرا رجبی؛ محود نجفی؛ علی محمد رضایی