نویسنده = ترخان، مرتضی
تعداد مقالات: 3
3. تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 140-165

سپیده برغندان؛ مرتضی ترخان؛ نیما قائمی خمامی