نویسنده = غباری بناب، باقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی مراقبه متعالی (مدیتیشن) برکاهش افسردگی و اضطراب زنان دانشجو بررسی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 103-118

افسانه کریمی؛ سیّد مجید عبدالمجید بحرینیان؛ باقر غباری بناب