نویسنده = ابوالقاسم مهری نژاد، سید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 29-42

سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم