نویسنده = یارمحمدی واصل، مسیب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رویکرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد و اختلال‌های روانی همراه

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 3-39

مسیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قائمی؛ فاطمه قنادی