نویسنده = برجعلی، دکتر احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 65-88

منیر کلانتر قریشی؛ دکتر احمد برجعلی؛ دکتر عباس زامیاد؛ دکتر فریبرز درتاج