نویسنده = شعیری، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه‌ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 141-168

دکتر محمدعلی اصغری مقدم؛ نرجس رحمتی؛ دکتر محمدرضا شعیری