نویسنده = امینی، دکتر داریوش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس و شناخت درمانی گروهی بر هراس اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 169-189

اکبر همتی ثابت؛ دکتر جواد خلعتبری؛ دکتر داریوش امینی