نویسنده = گلشنی منزه، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی و دارو درمانی بر میزان نشانه‌های اختلال وسواسی- اجباری: (ایران 1389- 1379)

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 59-83

احمد عابدی؛ محبوبه کیانی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه