نویسنده = جان بزرگی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-17

بیتا آجیل‏چی؛ احمد برجعلی؛ مسعود جان بزرگی