نویسنده = فلسفی‏نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار و مفهوم دلتنگی عاشقانه در زوج‏ها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 90-110

تارا منصوری؛ خدیجه آرین؛ محمدرضا فلسفی‏نژاد