نویسنده = لشنی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 134-151

زینب لشنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمود گلزاری