نویسنده = جوکار، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-29

علیرضا محمودنیا؛ حسن رستگارپور؛ فرهاد جوکار