نویسنده = عسگری، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسردگی بیماران MS زن شهر اراک

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 140-164

دکتر محمد عسگری؛ بتول‌ هاشمی‌نسب؛ دکتر فردین فردین