نویسنده = طاولی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر خود نظم‌بخشی بر کاهش تعارض زناشویی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-14

دکتر رسول روشن؛ علیرضا علینقی؛ آزاده طاولی