نویسنده = نجفی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 32-55

10.22054/jcps.2016.2383

محمود نجفی؛ حسن احدی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور