نویسنده = بیگدلی، ایمان‌اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 62-74

10.22054/jcps.2016.2384

کورش اسکندری؛ ایمان‌اله بیگدلی؛ علی محمدرضایی؛ عاطفه فدایی