نویسنده = دوستیان، یونس
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان طرحواره‌درمانی هیجانی بر نشانه‌های بالینی و طرحواره هیجانی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 149-163

10.22054/jcps.2017.7396

نجمه عابدی شرق؛ مسعود آهوان؛ یونس دوستیان؛ یوسف اعظمی؛ سپیده حسینی