نویسنده = واقفی نژاد، مائده
تعداد مقالات: 1
1. طرح‌واره‌های هیجانی (ESs) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD): به عنوان یک عامل خطر در PTSD

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22054/jcps.2016.3888

یزدان نادری؛ علیرضا مرادی؛ فاطمه رمضان زاده؛ مائده واقفی نژاد