نویسنده = اسکندری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 1-33

10.22054/jcps.2019.36613.2006

آویده نجیب زاده؛ حسین اسکندری؛ جواد خلعتبری؛ ابوالفضل کرمی