نویسنده = فراهانی، حجت الله
تعداد مقالات: 1
1. بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای "بن‌مایه تعارضی ارتباط": یک بررسی کیفی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 67-92

10.22054/jcps.2019.34157.1911

شمس الدین احمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت الله فراهانی