نویسنده = فراهانی، محمدنقی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 138-145

10.22054/jcps.2011.5799

محمدنقی فراهانی؛ شهرام محمدخانی