نویسنده = عابدی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 117-137

10.22054/jcps.2018.8605

لیلا اسماعیلی؛ شعله امیری؛ محمد رضا عابدی؛ حسین مولوی