نویسنده = فیضی، ژاله
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر اضطراب و افسردگی زنان باردار به وسیله لقاح خارج از رحمی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 1-21

10.22054/jcps.2017.7905

ژاله فیضی؛ علیرضا مرادی؛ محمد خواجه دلوئی؛ نیره خادم