نویسنده = میرزاییان، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 149-171

10.22054/jcps.2017.7136

مهرداد حاجی‌حسنی؛ عفت السادات محمود پناهی؛ بهرام میرزاییان